چهارشنبه, 13 فروردين 1399  

سخن سردبیر

روستای باستانی میرملکی


مي خواهيم میرملکی را پاس بداريم. به ياد اجداد و نياكانمان كه روزگاري با تلاش و همت بلند خويش میرملکی را بنیان نهادند و برماست كه آن را ارج نهيم .
ارادتمند: محسن رستگار
ارسال خبر : واتساپ و تلگرام
09174112911
ایمیل ما:
Mirmalakynews@yahoo.com


دانش آموختگان روستای میرملکی

روستای میرملکی با ۸۰۰ نفر جمعیت بر اساس  سرشماری سال ۱۳۹۰ فرمانداری شهرستان مهر بیشتری میزان فارغ التحصیلان دانشگاهی در دو شهرستان مهر و لامرد به خود اختصاص داده است. این امر نشان از نبوغ فکری جوانان و دوراندیشی و مثبت اندیشی خانواده ها در روستای میرملکی می باشد.  مدارک تحصیلی جوانان روستای میرملکی (آقایان و خانم ها  ) در سایت درج گردید. در قسمت نظرها و یا  ایمیل روستا مدرک تحصیلی درج نمایید .جای بسی افتخار است که اینچنین جوانان برومند در سطح منطقه ، ملی و بین المللی داریم.

 

مدارک تحصیلی آقایان در روستای میرملکی

ش

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی و دانشگاه

ش

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی و دانشگاه

۱

ابوطالب رسایی فرد

کارشناس ارشد  مکانیک-تهران

۸۱

مسعود نیکبخت

لیسانس مکانیک - آباده

۲

ابراهیم رستگار

دکتری جغرافیا -تهران

۸۲

مصطفی مصطفوی

لیسانس شیمی-گاز لامرد

۳

ابراهیم سلامی

فوق لیسانس ادبیات-معلم- مهر

۸۳

مهدی راستی

لیسانس مدیریت-عسلویه

۴

ابوالفضل رسایی فرد

لیسانس منابع طبیعی

۸۴

مهدی رحیمیان

لیسانس روانشناسی-معلم

۵

احمد دلاویز

کارشناسی ارشد  تحقیقات آموزشی- معلم

۸۵

مهدی رستگار

لیسانس شیمی-گاز لامرد

۶

ادریس بابایی

لیسانس آزمایشگاه شیراز

۸۶

مهدی شاکری

لیسانس مکانیک -اصفهان

۷

اسماعیل رحیمیان

لیسانس عمران- دهیار روستا

۸۷

مهرداد رستگار

لیسانس نفت تهران

۸

اسماعیل رستگار

فوق لیسانس علوم سیاسی- بخشدارلامرد

۸۸

محسن  رستگار

دکتری جغرافیا- برنامه ریزی شهری-مشهد

۹

اسماعیل عباسی

دکتری ­منابع طبیعی-کرج-تهران

۸۹

میثم قاسمیان

لیسانس برق- رییس اداره برق اشکنان

۱۰

اکبر عباسی

لیسانس-معلم-لامرد

۹۰

نوازالله حق پرست

لیسانس کامپیوتر- عسلویه

۱۱

بلال رحمانی

لیسانس جغرافیا-لامرد

۹۱

وحید قاسمی

لیسانس برق

۱۲

جابر قاسمیان

لیسانس مکانیک-بوشهر

۹۲

ولی الله نوبخت

دکتری شیمی هیئت علمی اهواز

۱۳

جلال رستگار

لیسانس تاریخ- عسلویه

۹۳

مجتبی جعفریان

لیسانس معدن،شاهرود

۱۴

جواد آسایش

لیسانس مکانیک- اهواز

۹۴

حسین کهنسال

لیسانس مدیریت صنعتی-آموزش و پرورش لامرد

۱۵

جواد سلامی

فوق لیسانس برق- ارومیه

۹۵

رضا کهنسال

کارشناسی ارشد- شیمی گاز- تربیت مدرس تهران.

۱۶

جواد کریمزاده

لیسانس پرستاری دندانپزشکی

۹۶

وحید کهنسال

فوق لیساتس معدن-شاهرود

۱۷

جواد گوشه نشین

لیسانس شیمی-گاز لامرد

۹۷

مصطفی آسایش

لیسانس برق- صنعتی اصفهان

۱۸

حاجی رستگار

لیسانس حقوق -لامرد

۹۸

حاج محمد کریمزاده

لیسانس مدیریت لامرد

۱۹

حامد نوبخت

لیسانس شنوایی سنجی-تهران

۹۹

مرتضی آسایش

فوق دیپلم برق- صنعتی اصفهان

۲۰

حسن راستی

حسابداری- عسلویه

۱۰۰

زایر امان الله کشاورز

لیسانس مدیریت لامرد

۲۱

حسن رحیمیان

ریس دادگستری ، کارشناس ارشد  حقوق

۱۰۱

سجاد کریمزاده

فوق لیسانس حقوق

۲۲

حسن رستگار

لیسانس ادبیات

۱۰۲

خلیل قاسمی

لیسانس حریق-عسلویه

۲۳

حسن سلامی

دکتری علوم سیاسی-تهران

۱۰۳

مسلم کریمزاده

لیسانس پروتز-تهران

۲۴

حسن شریفی

لیسانس بهداشت-شیراز

۱۰۴

سلمان رستگار

لیسانس مدیریت بازرگانی-عسلویه

۲۵

حسین آسایش

دکتری علوم سیاسی- مالزی

۱۰۵

حسین کهنسال

مهندس شیمی مرودشت

۲۶

حسین آقایی

لیسانس- معلم- وراوی

۱۰۶

اصغر شاکری

حوزه علمیه قم

۲۷

حسین شریفی

لیسانس- معلم -لامرد

۱۰۷

محمد نوبخت

حوزه علمیه قم

۲۸

حسین هاها

لیسانس- معلم- وراوی

۱۰۸

احمد رستگار

حوزه علمیه قم

۲۹

حمزه شاکری

لیسانس مدیریت مالی-زاهدان

۱۰۹

حسین علیزاده

حوزه علمیه لامرد

۳۰

خلیل آسایش

فوق لیسانس حقوق-وکیل تهرا ن

۱۱۰

حسین رستگار

لیسانس معلم.مدیر مدرسه خالد

۳۱

خلیل شاکری

لیسانس حقوق-ثبت اسناد-لامرد

۱۱۱

حسین نوبخت

لیسانس رادیولوژی -بیمارستان مهر

۳۲

ذبیح الله ­کریمزاد

لیسانس برق-اداره برق وراوی

۱۱۲

محمد حسن زاده

لیسانس حسابداری-لامرد

۳۳

رسول رسایی فرد

فوق لیسانس مدیریت دولتی-تهران

۱۱۳

غلامحسین­ حسن زاده

لیسانس حسابداری-لامر

۳۴

رضا رحمانی

لیسانس حقوق- بوشهر

۱۱۴

محمد رضا حق پرست

لیسانس میکانیک.اهواز

۳۵

رضا رحیمیان

دکتری حقوق تهران-دادستان لامرد

۱۱۵

حسین شریفی

دکتری باکتری شناسی ­پزشکی کرمان

۳۶

رضا سلامی

فوق­لیسانس­علوم اجتماعی­تهران

۱۱۶

حامد آسایش

لیسانس صنایع کرمان

۳۷

رضا فیروزی

لیسانس زبان-معلم- وراوی

۱۱۷

جواد شریفی

فوق لیسانس.بهداشت حرفه ای.تهران

۳۸

رضا کریمزاده

لیسانس تاریخ-یزد

۱۱۸

حجت شریفی

لیسانس کامپیوتر-لامرد

۳۹

رضا کشاورز

لیسانس-معلم- کنگان

۱۱۹

حسین قیامتی

لیسانس برق.اراک

۴۰

روح الله رحمانی

فوق لیسانس فیزیک- مشهد

۱۲۰

محسن گوشه نشین

لیسانس مکانیک-آباده

۴۱

روح الله قاسمیان

فوق لیسانس علوم سیاسی-تهران

۱۲۱

مجتبی مصطفوی

لیسانس برق.. لامرد

۴۲

زکریا بابایی

لیسانی برق

۱۲۲

احمدکاظمیان

لیسانس مدیریت شیراز

۴۳

سجاد سلامی

لیسانس مکانیک

۱۲۳

حنظله جعفریان

فوق دیپلم الکترونیک

۴۴

سجاد قاسمیان

کارشناس ارشد حفاری نفت - تهران

۱۲۴

حامد قاسمی

کارشناسی برق شیراز

۴۵

سعید آسایش

لیسانس شیمی-کارخانه سیمان

۱۲۵

روح الله حعفریان

لیسانس مدیریت، شیراز

۴۶

سعید رستگار

لیسانس مدیریت صنعتی-بندرعباس

۱۲۶

مرتضی مصطفوی

کارشناسی برق تفرش

۴۷

سعید کهنسال

لیسانس شیمی-گاز لامرد

۱۲۷

وحید قاسمی

فوق دیپلم برق-لار

۴۸

سلیمان بهامین

فوق دیپلم برق- سروستان

۱۲۸

محسن مصطفوی

کارشناسی مکانیک

۴۹

عباس شاکری

لیسانس کامپیوتر-عسلویه

۱۲۹

علی اکبر بهامین

مهندسی برق.لامرد

۵۰

عبدالحمید جعفریان

فوق لیسانس جامعه شناسی تهران

۱۳۰

سجاد رستکار

کارشناسی اپتیک لیزر بناب

۵۱

عبدالحسین رضویان

کارشناس ارشد  برق- اصفهان

۱۳۱

حسن وراوی

مهندسی برق لامرد

۵۲

علی رستگار

فوق لیسانس HSE نفت- آبادان

۱۳۲

جمال رستگار

فوق دیپلم  آتش نشانی  عسلویه

۵۳

عبدالنبی ­گوشه ­نشین

فوق لیسانس مهندسی شیمی-شیراز

۱۳۳

محمد شاکری

مهندسی برق لامرد

۵۴

عباس رحیمیان

کارشناس برق -اصفهان

۱۳۴

جابر رستگار

لیسانس جوش آرگون دانشگاه آزاد لامرد

۵۵

علی شیدا

لیسانس حسابداری-بانک-لامرد

۱۳۵

علی سلامی

لیسانس صنایع فلز دانشگاه باهنر شیراز

۵۶

علی قاسمیان

لیسانس حسابداری-لامرد

۱۳۶

میلادسلامی

کاردانی جوش آرگون دانشگاه باهنر شیراز

۵۷

علی کریمزاده

دکتری دندانپزشکی-لامرد

۱۳۷

امین سلامی

لیسانس کامپیوتر-دانشگاه شیراز

۵۸

غلام دلاویز

لیسانس -معلم- مدیر مجتمع

۱۳۸

ابراهیم رحیمیان

کاردانی ایمنی و حفاظت فنی-عسلویه

۵۹

غلامحسین قیامتی

لیسانس­عربی معلم- وراوی

۱۳۹

 محسن دلشاد

کاردانی ایمنی و حفاظت فنی-عسلویه

۶۰

فاضل کریمزاده

دکتری دندانپزشکی-تهران

۱۴۰

مهدی وراوی

کاردانی ایمنی و حفاظت فنی-عسلویه

۶۱

قاسم رستگار

لیسانس جغرافیا- معلم- مهر

۱۴۱

 سجاد رستگار

لیسانس برق ارومیه

۶۲

قاسم قاسمی

فوق لیسانس شیمی-تبریز

۱۴۲

 الیاس شهدوست

 فوق لیسانس مدیریت

۶۳

کاظم گوشه نشین

فوق لیسانس حسابداری مدرس­ دانشگاه

۱۴۳

 هدایت الله شهدوست

 لیسانس حقوق

۶۴

مجتبی بهامین

لیسانس برق

۱۴۴

شهرام شهدوست

  لیسانس حقوق

۶۵

مجتبی رضویان

لیسانس علوم اجتماعی

۱۴۵

اصغر شهدوست

کارشناسی شیمی 

۶۶

مجتبی عباسی

لیسانس علوم سیاسی -لامرد

۱۴۶

 محمود واثقی 

کارشناسی شیمی

۶۷

مجتبی نیکبخت

لیسانس منابع طبیعی-عسلویه

۱۴۷

 محمود میری

کارشناس ارشد جغرافیا اصفهان-دبیر

۶۸

عبدالمجید جعفریان

فوق لیسانس-مدیریت آموزشی-کرمان-

۱۴۸

 حسین کشاورز

مهندسی مکانیک. دانشگاه منطقه ویژه عسلویه  

۶۹

محسن قاسمیان

دانشجوی لیسانس برق- سروستان

۱۴۹

 رضا شهدوست

مهندسی عمران
دانشگاه کنگان

۷۰

محسن قاسمیان

لیسانس حسابداری -بوشهر

۱۵۰

شهاب شهدوست٬

 

مهندسی عمران
دانشگاه کنگان

۷۱

محسن نوبخت

لیسانس عمران- بندرعباس

۱۵۱

 سجاد باقرزاده

مهندسی عمران
دانشگاه کنگان

۷۲

محمد دلاویز

لیسانس-معلم-لامرد

۱۵۲

 حجت گله دار ملایی

کارشناسی روانشناسی بالینی اهواز

۷۳

محمد قاسمی

لیسانس-معلم- کنگان

۱۵۳

 حسین دلشاد

مترجمی زبان انگلیسی 

۷۴

محمد کشاورز

لیسانس عمران شهرداری کنگان

۱۵۴

 جواد دلاور پور

کارشناسی مکانیک سیرجان

۷۵

محمد گله داری

لیسانس مدیریت دولتی-مهر

۱۵۵

 علی کشاورزی

 کارشناسی فلسفه تهران

۷۶

محمود رضویان

لیسانس مدیریت صنعتی-عسلویه

۱۵۶

 بهنام حق پرست

کاردانی برق 

۷۷

مرتضی سلامی

لیسانس علوم اجتماعی

۱۵۷

 

 

۷۸

مرتضی کریمزاده

لیسانس تربیت بدنی- معلم

۱۵۸

 

 

۷۹

مرتضی نیکبخت

لیسانس­کامپیوتر-حراست تابناک

۱۵۹

 

 

۸۰

مسعود گوشه نشین

لیسانس مدیریت- اداره آب لامرد

۱۶

 

 

 

مدارک تحصیلی خانم ها در روستای میرملکی

 

ش

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی و دانشگاه

ش

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی و دانشگاه

۱

مرضیه قاسمی

فوق لیسانس ریاضی-.مدرس دانشگاه لامرد

۲۷

لیلا رسایی فرد

لیسانس ادبیات- معلم

۲

زهرا شاکری

فوق لیسانس ادبیات- اصفهان

۲۸

راضیه قاسمی

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

۳

نرگس قاسمی

لیسانس مدیریت صنعتی -اصفهان

۲۹

زهرا کشاورز

کارشناسی ارشد انگلیسی- تهران

۴

الهام آسایس

لیسانس حقوق- شیراز

۳۰

سعیده نوبخت

فوق لیسانس تربیت بدنی-تهران

۵

زهرا کریم زاده

لیسانس حسابداری- کرمان

۳۱

زهره آسایش

فوق لیسانس حسابداری بوشهر

۶

فاطمه گوشه نشین

لیسانس علوم اجتماعی- لامرد

۳۲

فاطمه آسایش

حقوق لامرد

۷

الهام نیکبخت

لیسانس ریاضی- شیراز

۳۳

سهیلا دلشاد

حقوق لامرد

۸

فاطمه آقایی

لیسانس علوم تربیتی- شیراز

۳۴

کبری کاظمیان لیسانس

روانشناسی شیراز

۹

معصومه بهامین

مهندسی برق -همدان

۳۵

صغری کاظمیان

لیسانس نقاشی شیراز

۱۰

صاحبه رسایی فر

معلم- وراوی

۳۶

گلها نظام زاده

لیسانس نقاشی شیراز

۱۱

نرگس کشاورز

فوق دیپلم مدیریت خانواده -یز

۳۷

صغری عبدالله زاده

لیسانس ادبیات لامرد

۱۲

رقیه کاظمیان

لیسانس حقوق-لامرد

۳۸

سعیده قاسمیان

کارشناسی تربیت معلم شیراز

۱۳

اعظم شیدا

لیسانس زبان دبیر

۳۹

مهدیه دلاویز

پرستاری لار

۱۴

رباب جعفریان

لیسانس حسابداری-فیروزآباد

۴۰

شیما جعفریان

کارشناسی مهندسی کامپیوتر دانشگاه شیراز

۱۵

زهرا کشاورزی

لیسانس هنر- شهرکرد

۴۱

مرضیه رستگار

لیسانس حسابداری لامرد

۱۶

زهره نعیمی

لیسانس علوم سیاسی- شیراز

۴۲

بدریه گوشه نشین

لیسانس چغرافیا لامرد

۱۷

زهرا مصطفوی

لیسانس تربیت بدنی تربیت معلم-تهران

۴۳

فاطمه رستگار

لیسانس روانشناسی-لامرد

۱۸

حمیده جعفریان

لیسانس مدیریت دولتی-شیراز

۴۴

سعیده قاسمیان

لیسانس دبیری زیست-شیراز

۱۹

فاطمه شاکری

فوق لیسانس حسابداری اهواز

۴۵

 لیلا دلاویز

 لیسانس پرستاری- لار

۲۰

صدیقه رضایی

لیسانس زمین شناسی-شیراز

۴۶

 زینب شاکری

 پزشکی شیراز

۲۱

زهرا راستی

لیسانس مامایی- بندر عباس

۴۷

 معصومه شاکری

 کارشناس بهداشت..جهرم

۲۲

سکینه آقایی

مهندسی صنایع- کرمان

۴۸

 زهرا مصطفوی

 لیسانس.تربت بدنی تهران

۲۳

معصومه آقایی

فوق دیپلم اتاق عمل لارستان

۴۹

 هدی مصطفوی

 لیسانس روانشناسی.لامرد

۲۴

سمیه کریمزاده

لیسانس حقوق-لارستان

۵۰

 نسرین شهدوست

 فوق لیسانسHSE

۲۵

عاطفه سلامی

لیسانس مشاوره-تهران

۵۱

 لیلا شهدوست

 لیسانس روانشناسی

۲۶

معصومه کریمزاده

لیسانس ادبیات-لامرد

۵۲

فاطمه کهنسال

 لیسانس کامپیوتر

۵3

  مریم سلامی

 دکتری ریاضی- شیراز

 

 

 

 ۵4

 راضیه گوشه نشین

 کارشناس پرستاری-دانشگاه لار

 

 

 

 55

 صغری شه دوست

 کارشناسی حسابداری کنگان

 

 

 

 56

 کبری شه دوست

 کارشناسی حسابداری کنگان

 

 

 

 57

 فاطمه  شه دوست

 کارشناسی حسابداری کنگان

 

 

 

 58

 سعیده باقرزاده

 کارشناسی معماری شیراز

 

 

 

 59

 سمیرا باقرزاده

 کارشناسی کامپیوتر جم

 

 

 

 60

 فرزانه قاسمی

 لیسانس مدیریت- لامرد

 

 

 

 61

 فریده سلامی 

 لیسانس مامایی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
دیدگاه‌ها   

 
+1 #1 محمود میری 1393-08-04 19:53
سلام منم اضافه کنید :محمود میری ارشد اصفهان جغرافیا دبیر ساکن آبادان اصالتن میرملکی .قبر پدر بزرگ مرحومم آنجاست . میرملکی را دوست دارم و از همه عزیزان برای سرافرازیش تلاش کنید و فراموش نکنید و ارتباط خود را قطع نکنید.
نقل قول کردن
 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به میرملکی نیوز است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.

طراحی و اجرا : محسن اسدپور

Template Design:Dima Group